Kireçlenme

 

Kalça Ağrıları

Kalça eklemi vücudun en büyük ve en önemli eklemlerinden birisidir. Her bir kalça eklemi vücut ağırlığının yarısını taşımak zorunda olduğu gibi, yürüme, koşma, merdiven çıkma , çömelme gibi hareketler sırasında bu yük daha da artar ve vücut ağırlığının birkaç katına kadar çıkabilir. Bu nedenle kalça eklemlerinde doğuştan mevcut ola veya sonradan ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar, erken dönemde fark edilmese dahi sonradan ciddi problemlerin ortaya çıkmasına neden olurlar.

Kalça ağrısının başlıca nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkündür:

 • Doğuştan olan nedenler: Erken çocukluk döneminde kalça ekleminde ortaya çıkan en önemli rahatsızlık doğuştan kalça çıkıklarıdır. Bu durum zamanında tedavi edilmediği takdirde ileri yaşlarda kalçada ağrı ve hareket zorluğuyla birlikte belirgin topallamaya neden olur.
   
 • Romatizmal hastalıklar: İltihaplı veya dejeneratif tip romatizmal hastalıklar kalça ekleminde yapısal bozulmalara yol açar. Erişkin yaşlarda en çok görülen ağrı nedeni kalça eklemindeki kireçlenmelerdir.
   
 • Enfeksiyonlar: Vücudun bir başka bölgesinden yayılan veya direkt olarak gelen mikroplar kalça ekleminde iltihaba neden olabilirler.
   
 • Tümörler: Meme- akciğer ve prostat kanserleri kalça eklemine yayılıp şiddetli kalça ağrısına neden olabilirler.
   
 • Damarsal nedenler: Kalça kemiklerini besleyen damarların tıkanması veya buraya gelen kan akımının bozulması sonucunda kalça ağrıları ortaya çıkabilir.

Yukarıda sıraladığımız durumlarda, önce ağrının nedenini belirlemek gerekir. Bu amaçla ayrıntılı bir klinik muayeneden sonra çeşitli görüntüleme yöntemlerine başvurulur. En çok kullanılan görüntüleme yöntemleri klasik röntgen, ultrason, bilgisayar tomografi ve MR’dır.

 

Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi Nasıl Yapılır.

Kazakistanlı Doktorumuz Muhammed Keliç; Rusya ve Kazakistan da almış olduğu manuel terapi yöntemleriyle hastalığın boyutuna göre 3-5 veya 7-10 seanslık tedavilerle fıtık hastalığını tamamen bitirmektedir.

( Çok ciddi durumlarda hacamat, sülük ve ozon tedavilerini destekleyici olarak kullanmaktadır. )

 

Yukarı